ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (8) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมีนาคม 2565

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (1) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (0) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมกราคม 2565

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (1) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนธันวาคม 2564

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (0) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (2) 11 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือน ต.ค. 2564

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (34) 27 มิ.ย. 2564 ผลจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (16) 27 มิ.ย. 2564 ผลจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสาร

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (17) 27 มิ.ย. 2564 ผลจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสาร

https://www.sskedu.info/home/skin/ext/pdf.png (15) 27 มิ.ย. 2564 ผลจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสาร

ดูทั้งหมด

 


 
^