ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 045 614 015
หมายเลขโทรสาร 045 614 019

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaketpeo@gmail.com
^