ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมีนาคม 2565
pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือนก.พ. 2565.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมกราคม 2565
pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2564.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนธันวาคม 2564
pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2564.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2564.pdf
รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือน ต.ค. 2564
pdf
เอกสาร 2.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
pdf
เอกสาร 3.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสาร
pdf
เอกสาร 4.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสาร
pdf
เอกสาร 5.pdf
ผลจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
^