ข่าวสารจากเว็บไซต์

สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

27 มิ.ย. 2565 0 114

สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕

16 มิ.ย. 2565 0 1,359

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียกบรรจุฯผู้สอบเข้าแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
เรียกบรรจุฯผู้สอบเข้าแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

02 มิ.ย. 2565 0 6,639

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)

22 เม.ย. 2565 0 11,007

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

31 มี.ค. 2565 0 12,688

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

18 มี.ค. 2565 0 5,668

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยอนุมัติ กศจ. ศรีสะเกษ

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2565
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2565

18 มี.ค. 2565 0 15,956

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2565

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

18 มี.ค. 2565 0 6,219

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานที่ศึกษา สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กศจ.ศรีสะเกษ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กศจ.ศรีสะเกษ)

01 มี.ค. 2565 0 1,571

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)

24 ก.พ. 2565 0 3,427

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

19 ก.พ. 2565 0 24,520

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุน สควค. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุน สควค. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

14 ก.พ. 2565 0 328

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุน สควค. กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

รายงานตัวและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 64 รอบที่ 2)
รายงานตัวและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 64 รอบที่ 2)

10 ก.พ. 2565 0 708

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รายงานตัวและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 64 รอบที่ 2)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

09 ก.พ. 2565 0 766

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการ (สควค.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการ (สควค.)

09 ก.พ. 2565 0 1,032

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565

08 ก.พ. 2565 0 265

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาการในภูมิภาค เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2565

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

01 ก.พ. 2565 0 1,366

ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรื

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

16 ธ.ค. 2564 0 8,103

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

^