บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564 ครั้งที่ 1

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยความเห็นชอบ อกศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564โดยอนุมัติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
คลิกอ่านรายละเอียดตามลิงค์ดังนี้


1. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
2. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
3. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
4. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5. สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^