ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

 
ดาวน์โหลดรายละเอียด  >>>>> สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  

สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สังกัด สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร


 


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^